Županijska reforma

Transparentni proračun i savjetovanje

 • Potpuna transparentnost upravljanja financijama, kako trošenja financijskih sredstava iz županijskog proračuna, tako i budžeta ustanova i briga za racionalno korištenje javnih sredstava.
 • Uvođenjem transparentnog proračuna, javnost će imati  uvid u svaku pojedinačnu isplatu iz proračuna uz pomoć jednostavne online tražilice. Model potpuno transparentnog proračuna kojeg je osmislio Institut sinergije znanosti i društva, u primjeni je u Bjelovaru, Primoštenu, Omišu.
 • Svi podaci javnosti bit će dostupni, dakle znat će se kada, koliko i zašto je isplaćen neki iznos od najmanjeg do najvećeg, bilo da se radi o pravnim bilo o fizičkim osobama pa to uključuje i podatke o plaćama i trošenjima zaposlenih.
 • Također, uključit ćemo javnost u savjetovanje o svim temama iz djelokruga rada županije, ne samo u okviru obveznog savjetovanja, već po načelu otvorenog telefona radi bilježenja pozitivnih ideja važnih za razvoj županije ali i rješavanja problema.

 

Kvalitetno upravljanje ljudskim resursima

 • Točno utvrđivanje broja zaposlenih u službama županije i ustanovama čiji je osnivač županija, jačanje učinkovitosti rada zaposlenih odnosno utvrđivanje njihove zaposlenosti na poslovima na koje su raspodijeljeni i eventualno preraspodjela postojećeg kadra na poslove u upravnim odjelima za koji je potreban „službenik više“ (izrada novog Pravilnika o unutarnjem redu).
 • Utvrđivanje broja i vrste usluga koje se pružaju elektronički za građane i poslovne subjekte i unaprjeđenje istih.

Rad na funkcionalnom spajanju općina u sastavu naše županije i povećanja kvalitete javnih usluga

U Šibensko-kninskoj županiji 5 je gradova: Šibenik,  Knin, Vodice, Drniš, Skradin te 15 općina: Bilice, Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo, Kistanje, Murter-Kornati, Pirovac, Primošten, Promina, Rogoznica, Ružić, Tisno, Tribunj i Unešić.

 • Šibensko-kninska županija je raspoređena u II. Skupinu jedinica područne samouprave koje se nalaze u prvoj polovini ispod prosječnih rangiranih jedinica (regionalne) samouprave.*
 • U svrhu ravnomjernog razvoja svih dijelova županije, potrebno je kontinuirano raditi na učinkovitom i funkcionalnom spajanju općina radi zajedničkog i učinkovitog pružanja javnih  usluga na lokalnoj razini poboljšanje dostupnosti i kvalitete lokalnih usluga.

Osnaživanje općina i gradova kroz rad Razvojne agencije

 • Radi ostvarenja svrhe iz točke 3. Programa i ravnomjernog razvoja županije, radit će se na jačanju kapaciteta uprave za planiranje, pripremu i provedbu EU projekata te će se u Javnoj ustanovi Razvojna agencija Šibensko-kninske županije osigurati učinkovitije praćenje općina i gradova u što boljem i uspješnijem  povlačenju sredstava iz EU fondova praćenjem strateških planova i godišnjih programa rada lokalnih samouprava i prepoznavanjem projekata koji se u jedinicama lokalne samouprave mogu realizirati kroz fondove.

Suradnja, decentralizacija i jačanje kapaciteta uprave

 • U provođenju svih aktivnosti iz djelokruga rada županije koje se referiraju na lokalnu samoupravu provodit će se redovna savjetovanja s gradonačelnicima i općinskim načelnicima te će se osigurati ravnopravno ulaganje financijskih sredstava u svrhu osiguravanja ravnomjernog razvoja županije. Kako bi se osigurala jednaka razina usluge u lokalnoj samoupravi, radit će se na podizanju kvalitete rada u službi i usvajanju pozitivnih primjera iz prakse.
 • Radi brže razmjene informacija, ostvarivanja prava jedinica lokalne samouprave vezanih uz upravne odjele i općenito nadležnost županije te radi požurivanja realizacije infrastrukturnih zahvata, organizirat će se poseban Savjet JLS. Kod izrade prostornih planova osigurat će se utvrđivanje svih interesa lokalne samouprave bez obzira na stranačku pripadnost jer pravo na razvoj pripada svima po jednakim kriterijima.

*ODLUKA O RAZVRSTAVANJU JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE PREMA STUPNJU RAZVIJENOSTI NN 132/2017

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_132_3022.html

U I. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave nalaze se općine Biskupija, Civljane, Ervenik, Kijevo,

Kistanje i Unešić

U II. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave nalaze se Ružić i Skradin

U III. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini ispodprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave nalaze se grad Knin i općina Promina

U V. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u zadnjoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave nalazi se grad Drniš

U VI. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u trećoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave nalaze se općine Bilice, Pirovac i Tribunj

U VII. skupinu jedinica lokalne samouprave koje se prema vrijednosti indeksa nalaze u drugoj četvrtini iznadprosječno rangiranih jedinica lokalne samouprave nalaze se općine Primošten, Rogoznica i Tisno te gradovi Šibenik i  Vodice

 

Copyright © 2023   /   www.marko-jelic.com   /   Sva prava pridržana.