TEA LIVAIĆ

TEA LIVAIĆ

 

TEA LIVAIĆ, rođena 29.12.1994.

 

OBRAZOVANJE:

2016. – 2018. - Stručna specijalistica menadžmenta, Veleučilište u Šibeniku

2013. – 2016. - Stručna prvostupnica ekonomije, Veleučilište u Šibeniku

2009. – 2013. - Hotelijersko-turistički tehničar, Turističko-ugostiteljska škola Šibenik

 

STRANI JEZIK:

Engleski B2

Njemački B2

 

RADNO ISKUSTVO:

2020. – danas - Stručna suradnica (komunikacijski menadžer) za potrebe provedbe projekta „Društveni centar Šibenik"

2019. – 2020. - Polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, Veleučilište u Šibeniku

2017. – 2018. – Demonstrator, Veleučilište u Šibeniku

2018. - 2018. – Recepcioner, Adventure charter d.o.o.

2014. – 2017. – Recepcioner, Makirina turist d.o.o.

 

 

INTERESI I AKTIVNOSTI:

Dobitnica Dekanove nagrade na Veleučilištu u Šibeniku za postignuti uspjeh na 1. godini specijalističkog diplomskog stručnog studija

Menadžment u akademskoj godini 2016./2017. Timski duh, kominikativna, odgovorna.

 

Copyright © 2023   /   www.marko-jelic.com   /   Sva prava pridržana.