Pomorsko dobro

  • Pomorsko dobro je jedan od ključnih resursa naše Županije pa su tako mogućnosti i prilike za napredak u ovom polju ogromne. S obzirom na to da je trećina ukupnog teritorija Republike Hrvatske upravo pomorsko dobro, jasno je da se radi o značajnom strateškom i gospodarskom potencijalu.

 

  • Prije svega, nužno je definirati kvalitetno, kontinuirano i stručno upravljanje pomorskim dobrom. Prema trenutno važećim zakonskim propisima za navedeno je potrebna koordinacija lokalne samouprave, Županije u smislu Upravnog odjela za pomorstvo, promet i otočni razvoj, Lučke uprave, Lučke kapetanije pa i Državnog inspektorata. Na mnogobrojnim primjerima iz prakse, ovakav sustav ne funkcionira kako bi trebao jer kada dođe do složenijeg problema dolazi i do prebacivanja odgovornosti s jedne na drugu instituciju.

 

  • Potrebna je provedba izmjena niza zakonskih propisa koji definiraju ovu problematiku kako ne bi dolazilo do preklapanja odgovornosti upravljanja i nadzora nad pomorskim dobrom, ali i izbjegavanja i prebacivanja odgovornosti svih uključenih strana. Uloga Županije u ovom kontekstu je aktivno sudjelovati u predlaganju i požurivanju kvalitetnih promjena u zakonodavnom okviru. Činjenica da je Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama od 1993. doživio samo nekoliko kozmetičkih izmjena govori o ažurnosti cjelokupnog sustava, uključujući i sedam županija koje raspolažu pomorskim dobrom. To je ono što treba mijenjati!

 

  • Što se tiče dodjele komunalnih vezova koji je pod ingerencijom Lučke uprave, potrebno je donijeti poseban propis koji utvrđuje način i kriterije dodjele stalnih, odnosno komunalnih vezova i to tako da su kriteriji jasno i transparentno propisani. Neke druge županije to imaju, zašto ne bi imala i Šibensko-kninska?

 

  • Kako je pomorsko dobro resurs, treba ga s jedne strane zaštititi, a s druge strane optimalno iskorištavati. Uloga Županije u ovom dijelu bi trebala biti da se ubrza izrada prostorno planske dokumentacije, ubrza izrada potrebnih akata za građenje (luka, marina, lukobrana, privezišta i sl.) jer tako valoriziramo pomorsko dobro, ali i omogućavamo privatnom sektoru gospodarsku aktivnost koja u konačnici i pokreće gospodarski zamašnjak i napredak na svim razinama.

 

  • Ako je upravljanje pomorskim dobrom na razini Republike Hrvatske neadekvatno, zašto Šibensko – kninska županija ne bi bila ta koja će kroz vrijeme nametnuti kao svijetli primjer u gospodarskom korištenju i zaštiti istog?
Copyright © 2023   /   www.marko-jelic.com   /   Sva prava pridržana.