PETAR JEŽINA

PETAR JEŽINA

 

PETAR JEŽINA, dipl. ing. geod., rođen 28. lipnja 1984. god. u Zagrebu.

 

OBRAZOVANJE

2002. – 2008. – Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, diplomski studij

1998. – 2002. – Geodetska tehnička škola, Zagreb

 

DODATNA EDUKACIJA

Položen Državni stručni ispit

Ispit za člana stožera civilne zaštite

 

RADNO ISKUSTVO

2017. – Direktor, Komunalno poduzeće Murtela d.o.o.

2016. – 2017. – Državna geodetska uprava, područni ured za Katastar Šibenik

2014. - 2016. – Komunalni redar, Općina Murter Kornati

2009. - 2014. – geodetska poslovnica Aces d.o.o Zadar i Gromatic d.o.o. Zlatar Bistrica – inženjerski i katastarski poslovi

 

STRANI JEZICI

Engleski

 

INTERESI I AKTIVNOSTI

2020. – Član stožera i zapovjednik postrojbe Civilne zaštite Općine Murter Kornati

2020. – Članstvo u turističkoj Skupštini TZO Murter-Kornati

2017. – Općinski vijećnik i zamjenik predsjednika vijeća

2016. – Zamjenik načelnika Općine Murter Kornati, volonter

2016.-2017. Predsjednik savjeta za održivi turizam za NP Kornati

2015.- 2021. – Vršitelj dužnosti ravnatelj vrtića

2016. – 2019. Predsjednik odbora za prostorno planiranje Općine Murter Kornati

2002. – dobrovoljni darivatelj krvi, DDK Otok Murter

 

DOPRINOS LOKALNOJ ZAJEDNICI

«Kao član zajednice i stanovnik Općine Murter-Kornati zauzimam se za svekoliki napredak Općine Murter-Kornati.»

 

Copyright © 2023   /   www.marko-jelic.com   /   Sva prava pridržana.