SPOMENKA MARTIĆ

 SPOMENKA MARTIĆ

 

mr. sc. SPOMENKA MARTIĆ, prof. filozofije., rođena 15. srpnja 1978. godine u Kninu, živi i radi u Kninu kao Viša stručna suradnica za EU fondove u Javnoj ustanovi LRA Matica u Kninu, udana, majka troje djece.

 

OBRAZOVANJE:

Osnovnu školu završila je u Drnišu i Jajcu, a srednju medicinsku školu u Kninu i Sremskoj Mitrovici. Studirala je i završila Filozofski fakultet od 2003. do 2008. godine u Novom Sadu. Magistarske studije iz filozofije završila je 2015. godine, također u Novom Sadu.  Završila je: certificirani Pestalozzi program pri Vijeću Europe za usavršavanje nastavnika za rad s djecom (AZZO, VE), Edukaciju pripreme i provedbe EU projekata (Platforma 22), Edukaciju nastavnika za rad s darovitom djecom (Centar izvrsnosti SDŽ), certificirani E-tečaj Psihoanaliza Jacquesa Lacana (Institut za filozofiju i interdisciplinarne studije). 

RADNO ISKUSTVO:

Ima 19 godina iskustva rada u zdravstvu tijekom kojih je paralelno surađivala s međunarodnim E-magazinom za kulturu i filozofiju  "Philosophical views" kao dopisni član. Radove je objavljivala i u časopisu "Religija i tolerancija" Centra za empirijska istraživanja religije te međunarodnom znanstvenom časopisu "In medias res" Centra za filozofiju medija.

INTERESI I AKTIVNOSTI:

Nakon povratka u Knin sa svojom obitelji 2016. godine osniva udrugu Porta s grupom prijatelja te kao predsjednica udruge započinje angažman na projektima promicanja filozofije, kulture i umjetnosti. Naročito se angažira na projektima i programima za djecu te osmišljava programe Čitamo za djecu i Muzej za djecu.

Copyright © 2023   /   www.marko-jelic.com   /   Sva prava pridržana.