MARTINA KRPETIĆ

MARTINA KRPETIĆ

 

MARTINA KRPETIĆ mag.chem., 04.11.1986 Šibenik

 

OBRAZOVANJE:

2016. – 2017. - Sveučilište u Zadru, Program za stjecanje nastavničkih

kompetencija (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko

obrazovanje) prema modelu B

2005. – 2012. - Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno – matematički fakultet: studij kemije – istraživački smjer

grane: Analitička kemija i Biokemija, mag.chem

Diplomski rad: “Određivanje mikro- i makroelemenata u drijenku (Cornus mas L.) atomskom emisijskom spektrometrijom uz induktivno spregnutu plazmu“

2001. – 2005. - Medicinska i kemijska škola u Šibeniku, smjer: farmaceutska tehničarka

 

DODATNA EDUKACIJA:

P.O.U Libar- Šibenik

2013. - Internet marketing

2012.- Kako osmisliti i napisati projekt te dobivati sredstva iz pretpristupnih fondova, Kako provoditi EU projekt

- EBC*L- European businesscompetence* license

Cronomar d.o.o. – Šibenik

The Leiv Eiriksson and CroNoMar Business Development Courses

2013. - How to attract investors - how an investor thinks

- Economic management

2012. - Project management-Whatis a project, how to defineand plan a project, how to execute a project and reach goals within economic frames and time limits

- Plan your business-Why most businesses fail and how you can avoid it? How to get new customers-and keep them?

 

STRANI JEZIK:

Engleski

 

RADNO ISKUSTVO:

2019. - Total inspect d.o.o., Šibenik

samostalni stručni suradnik, stručnjak zaštite na radu II.stupnja

-poslovi zaštite okoliša, zaštite na radu, zaštite od požara

-predstavnik za kvalitetu-vođenje sustava upravljanja kvalitetom

 

2019. - Turistička agencija Makirina turist d.o.o., Pirovac

2018. - -voditelj poslovnice-poslovi recepcionera

 

2018. - Zaštita inspect d.o.o., Šibenik

-poslovi zaštite okoliša, zaštite na radu

 

2016. – 2018. - Turistička agencija Makirina turist d.o.o., Pirovac

-poslovi  recepcionera

 

2015. – 2016. - Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije - Služba za ekologiju; - stručno osposobljavanje

 

2013. – 2014. - Turistička agencija Makirina turist d.o.o., Pirovac

-poslovi  recepcionera

 

2005. – 2010. - Studentski poslovi za tvrtku Gfk –centar za istraživanje tržišta, Zagreb

Studentski poslovi u TA Makirina turist d.o.o., Pirovac

 

INTERESI I AKTIVNOSTI:

Sklonost timskom radu i suradnji, vrlo dobre komunikacijske i prezentacijske vještine, otpornost na rad pod pritiskom, preuzimanje inicijative, pristupačnost, motiviranost, inovativnost

- Aktivno korištenje računala, poznavanje i snalaženje u većini aplikacija OS Windowsa, MS Office paketu

- Posjedovanje vozačke dozvole za vozila B kategorije

- članica Općinskog Vijeća Općine Pirovac (od 2017.-2021.)

- ekologija, yoga, strani jezici, pohađanje raznoraznih seminara s ciljem cjeloživotnog učenja i usavršavanja, zaštita okoliša

Copyright © 2023   /   www.marko-jelic.com   /   Sva prava pridržana.