IVAN GULAM

IVAN GULAM

 

IVAN GULAM, 05.01.1987., Šibenik

 

OBRAZOVANJE:

2011. - SVEUČILIŠTE U ZADRU, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti – Zadar, Magistar ekonomije - usmjerenje poduzetništvo u kulturi i turizmu.

2005. - 2008. - VERN - ZAGREBAČKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT – Zagreb, Stručni prvostupnik (baccalaureus) ekonomije - usmjerenje turistički menadžment. Diplomirao s izvrsnim uspjehom.

2001. – 2005. - SREDNJA TURISTIČKO - UGOSTITELJSKA ŠKOLA – Šibenik, Hotelijersko - turistički tehničar. Maturirao s odličnim uspjehom.

 

STRANI JEZIK:

Njemački – aktivno

Engleski – aktivno

Talijanski - pasivno

 

RADNO ISKUSTVO:

2013. – OPĆINA PIROVAC, Pirovac, Načelnik općine. Zastupanje Općine i nositelj izvršne vlasti. Posao u pripremi i izvršavanju općih akata, upravljanje imovinom Općine u skladu sa zakonom, Statutom i općim aktima Općinskog vijeća, upravljanje prihodima i rashodima Općine, nadziranje rada upravnog odjela u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave i brojni drugi poslovi predviđeni Statutom i drugim propisima.

2012. – 2013. -  B.W.A. YACHTING d.o.o., Poslovnica Šibenik, Operations department. Posao u međunarodnoj pomorskoj agenciji specijaliziranoj za pružanje usluga megajahtama. Pružanje svih tehničkih usluga, bunkeringa, rezervacija vezova, VIP izleta, bankovnih usluga i CTM-a, organizacije transfera, kurirskih i hotelskih usluga, opskrbe namirnicama itd.

2012. – 2012. -  ALLIANZ ZAGREB d.d., Poslovnica Zadar, Zastupnik osiguranja. Posao u zastupstvu svih vrsta životnih i neživotnih osiguranja. Vođenje računa o materijalima stroge evidencije i drugi uredsko-agencijski poslovi.

2010. – 2011. - NCP Grupa; MEDIA IN d.o.o., Šibenik, Prodaja i marketing. Posao u prodaji izložbenog i oglasnog prostora, planiranju, organizaciji i tehničkoj realizaciji 3. i 4. sajma nautike Adriatic Boat Show u Šibeniku. Ostali agencijski i marketinški poslovi za tvrtke unutar grupacije. Uključen u projekt i organizaciju City Brand Eventa i brendiranje Grada Šibenika.

2009. – 2009.- VALAMAR HOTELS & RESORTS; Hotel „TAMARIS“, Poreč, All-around animator, Posao u planiranju, organiziranju i provođenju sportsko-rekreativnih, zabavnih i kulturno-društvenih aktivnosti za goste. Informiranje o događanjima i uslugama u hotelu i destinaciji, te izrada promidžbenog materijala. Aktivno sudjelovanje i vođenje večernjeg hotelskog programa.

2003 – 2008       MAKIRINA TURIST d.o.o., Pirovac, Branch office manager. Sezonski (ljetni) posao u agenciji za pružanje turističkih usluga. Regionalna organizacija i prodaja postojećeg privatnog i hotelskog smještaja i rješavanje reklamacija, organizacija i prodaja turističkih aranžmana i izleta. Obavljanje financijskih transakcije i nabava roba i usluga iz agencijskog asortimana. Iznajmljivanje brodova, motora i automobila te ostalih popratnih sadržaja.

 

INTERESI I AKTIVNOSTI:

Sudjelovanje na konferenciji „Political Accountability in the Balkans" (Friedrich Naumann Stiftung), Solun (Grčka) – 2014. Sudjelovanje na seminaru „Migracije i integracije – vječna tema populista, ili prilika za liberale da poboljšaju svoj program ljudskih prava?” (European Liberal Forum), Opatija – 2013. Sudjelovanje u stručnim radionicama i predavanjima „City Brand Event”, Šibenik – 2010/2011. Sudjelovanje u stručnim radionicama „Destinacijski menadžment u praksi – suradnjom do novih proizvoda“ (UHPA - HTZ), Split – 2010. Sudjelovanje u stručnim radionicama Međunarodnog istraživačkog centra za kasnu antiku i srednji vijek (IRCLAMA) – 2008/2009. Naziv ciklusa radionica: „Menadžment kulturne baštine – modeli istraživanja, zaštite i gospodarskog vrednovanja“. Projekt na lokaciji Skradin – Bribir financiran je sredstvima Europske komisije (FP6). Sudjelovanje na „Adria business forumu“, Zagreb – 2007 Naziv foruma: „Liderstvo i inovativne strategije". Poseban gost – predavač, direktor GE-a Jack Welch. Sudjelovanje na 24. međunarodnom natjecanju „GASTRO“, Crikvenica – 2004. Predstavljanje Šibensko-kninske županije kao atraktivne destinacije međunarodnom tržištu na engleskom jeziku, (Pohvalnica doc.dr.sc. Dragana Primorca).

AUTORSKI PROJEKTI: „Katastar i atlas turističke atrakcijske osnove Općine Pirovac“ – TZ Općine Pirovac, 2010 ; „Strategija razvoja turizma Općine Pirovac 2010 - 2014“ – TZ Općine Pirovac, 2009/2010.

Važnije političke funkcije: Predsjednik Mladih HNS-LD-a, član Predsjedništva i Središnjeg odbora, potpredsjednik HNS-LD-a Šibensko-kninske županije, koordinator za IX. izbornu jedinicU. Profesionalni cilj: daljnja edukacija i usavršavanje na polju politike, održivog razvoja i javnog djelovanja, nautike, event managementa i selektivnih oblika turizma. Hobiji: Putovanja, ronjenje, sviranje saksofona ( Diploma Hrvatskog sabora kulture ). Razvoj civilnog društva: Predsjednik Udruge „Legato“, član Udruge „Porart“, član „Puhačkog orkestra Pirovac“ i „Torcida Pirovac“ 

Sudjelovanje u organizaciji i osiguranju humanitarnog studentskog projekta "Kao nekad na Savi 2007" za djecu bez roditelja iz Dječjeg doma "Zagreb" (Nazorova). Suorganizator „Bile noći 2011“ u Pirovcu sa humanitarnim karakterom - doniran dječji vrtić „Mendula“ Pirovac.

Copyright © 2023   /   www.marko-jelic.com   /   Sva prava pridržana.