IT i digitalizacija

Digitalizacija danas više nije pitanja izbora - ona je neizbježna, neophodna i nezaobilazna. S digitalnom transformacijom želimo da tehnologija korisnicima omogući traženje onoga što žele, i to kad god i kako god to žele. Jedna od glavnih okosnica digitalne transformacije je rasprostranjena, učinkovita i svima dostupna informacijska struktura koju čine računalno-komunikacijski sustavi, zakonske regulative te sustavi potpore.

 

Kvaliteta pristupa internetu

Nažalost na području naše županije trenutna situacija što se tiče uvjeta za digitalizaciju je poražavajuća. Trenutno u županiji 53% kućanstava koristi nepokretne širokopojasne priključke (ADLS, VDSL i optika ) od čega samo 18,4% korisnika ima brzinu interneta veću od 30 Mbit/s i to urbani korisnici koji su u krugu do 300 metara od centrale. Situacija u ruralnim područjima i otocima je daleko lošija - ispod 8%.

Uvidom u plan razvoja svjetlovodne infrastrukture (ultrabrzi pristup internetu) za Hrvatsku u 2021. koji objavljuje HAKOM vidljivo je da se u svim županijama Republike Hrvatske radi na razvoju svjetlovodne infrastrukture (638 lokacija), osim u Šibensko-kninskoj županiji!

 

Prijedlog

• prilika za poboljšanje trenutačne situacije je suradnja javne uprave i operatera te iskorištavanje mogućnosti koje pruža EU putem fondova za razvoj ruralnih područja i digitalizaciju što su prioriteti u Zelenom sporazumu i Fondu za oporavak

• održati sastanke s predstavnicima operatera i gradonačelnicima/načelnicima na temu razvoja infrastrukture (svjetlovodi, čvorišta, mobilne mreže nove generacije)

• poticati lokalne razvojne agencije da apliciraju projekte za razvoj infrastrukture

 

Cilj

• postići veće brzine pristupa internetu u urbanim i ruralnim područjima te na otocima te tako osigurati preduvjete razvoja

• osigurati kvalitetan pristup internetu na područjima kuća za odmor

• dolazak „digitalnih nomada“ što direktno produžuje i turističku sezonu

 

Provesti digitalnu transformaciju

Uz kvalitetnu infrastrukturu potrebno je provesti i detaljnu digitalnu transformaciju županijske uprave.

 

Prijedlog

• povećati transparentnost rada župana i odjela županijske uprave

• dodatno digitalizirati rad upravnih tijela županije

• javno savjetovanje s građanima putem online platforme

• povećati transparentnost rada civilne zaštite te omogućiti pravovremeno informiranje žitelja županije konkretnim podatcima a ne šturim izvješćima.

• omogućiti prijenos sjednica Županijske skupštine putem online platformi.

• održati okrugli stol s korisnicima informatičko – tehnoloških inkubatora o prijedlozima provedbe digitalne transformacije

 

Cilj

• žitelji županije će biti potpuno upoznati s radom župana i županijske uprave

• olakšati pribavljanje potrebne dokumentacije i smanjiti rok čekanja pojedinih dokumenata koje izdaje županijska uprava s godinu (365 i više) dana na tjedan (7) dana. Samim tim višestruko ubrzati izvršavanje raznih projekata.

• građani će biti pravovremeno i detaljno (na dnevnoj bazi) informirani o svim ugrozama koje im prijete, trenutno podatcima o Covid-19 pandemiji. Pravovremena i detaljna informiranost pridonosi umanjenju panike te smanjuje konstrukciju raznih teorija zavjere.

• svi žitelji županije će moći vidjeti kako i što rade izabrani predstavnici u županijskoj skupštini.

 

 

Poticanje učenika i studenata na korištenje novih tehnologija (ICT)

Županija je kao osnivač osnovnih i srednjih škola dužna ulagati u razvoj informatičkih učionica i laboratorija, te poticati učenike da koriste nove tehnologije  i razvijaju se u tom smjeru. Isto tako je potrebno dati pomoć i podršku dvjema visokoškolskim ustanovama na području županije u tehnološkom razvoju i opremanju.

 

Prijedlog

• hitno se sastati i razgovarati s ravnateljima osnovnih i srednjih škola o mogućnosti korištenja mikro računala (micro: bit i VIDI X) kako bi se kod učenika potaknula zainteresiranost za STEM područje

• kontaktirati proizvođače mikro računala  ili organizirati okrugli stol kako bi se pronašli donatori ili sudjelovalo u pilot projektima

• razgovarati s dekanima i prodekanima visokoškolskih ustanova u županiji o potrebama tehnološkog razvoja i opremanja te davanje podrške u uvođenju informatičkih smjerova

 

Cilj

• učenici osnovnih i srednjih škola imaju priliku susrest se i raditi na najnovijoj informatičkoj opremi te se usmjeravati prema STEM područjima

• učenici će nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja imati mogućnost daljnjeg razvijanja u STEM područjima na prostoru županije, samim tim i smanjiti troškove studiranja

 

Poticati razvoj novih ICT tvrtki na području županije

Na području županije postoje dva tehnološko – inovacijska inkubatora, Trokut u Šibeniku i 3i u Kninu(u izgradnji) koji pružaju mogućnost razvoja novih tvrtki.

 

Prijedlog

• poticati stvaranje novih tvrtki iz ICT sektora te s tim omogućiti provedbu ideja mladih poduzetnika u stvarnost

• povezati veleučilišta s inkubatorima i omogućiti studentima odrađivanje prakse, laboratorijskih vježbi te mogućnost zaposlenja nakon završetka studija u tvrtkama koje koriste inkubator

• razvijati nove tehnološke inkubatore na području županije, privući investitore

 

Cilj

• razvoji ICT tvrtki na području županije te njihov izlazak na hrvatsko i svjetsko tržište

• veleučilišta surađuju s ICT tvrtkama, mogućnost razvoja novih proizvoda

• studenti imaju mogućnost provesti svoje ideje te ostaju u županiji

Copyright © 2023   /   www.marko-jelic.com   /   Sva prava pridržana.