kandidatkinja za zamjenicu župana

Iris Ukić Kotarac, dipl.iur.

Iris Ukić Kotarac, dipl.iur.

 

Rođena je 26. kolovoza 1976. godine u Šibeniku.

Nakon završene srednje škole upisuje Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je i diplomirala. Nakon pripravničke volonterske prakse na Općinskom sudu u Šibeniku polaže pravosudni ispit.

Od 2008. godine u Općini Primošten zaposlena je u pravnoj službi na mjestu općinske pravnice gdje i danas radi na mjestu pročelnice Jedinstvenog upravnog odjela.

Od 2009. godine u Skupštini Šibensko-kninske županije vijećnica je Nezavisne liste Stipe Petrina te trenutno obnaša treći uzastopni mandat.

Od 2013. godine vijećnica je u Gradskom vijeću grada Šibenika.

U braku je, bez djece.

Copyright © 2022   /   www.marko-jelic.com   /   Sva prava pridržana.