Dr.sc. Marko Jelić i kandidati s liste za Županijsku skupštinu u Šibeniku

 

  13.05.2021      

 

 

Hvala svima! Hrabrim ženama i muškarcima, ljudima koji su odlučili pružiti izbor našim sugrađanima, da županija bude najbolja u Dalmaciji i da u njoj živimo jednaki i uspješni!

Nezavisna Lista dr.sc. Marko Jelić za Županijsku skupštinu lista broj 4

Ivan Gulam, Marko Grubelić, Toni Turčinov, Lidija Slavić, Nikša Kulušić, Goran Šimić, Jelena Kaić, Ilijana Bilješko Štrus, Marjan Blažević, Petar Ježina, Ante Perkov, Ante Čubrić, Marko Sinobad, Marko Vujasinović, Anđelka Tomić, Kristina Dobra, Josipa Jerkov, Tomislav Pešić, Matija Brkić, Slavko Krvavica, Katarina Golomeić, Ante Baus, Dorjana Juraga, Zvonko Brečić, Martina Krpetić, Sanda Novković, Tea Livaić, Ivana Dresher, Spomenka Martić, Antonela Garofulić, Davor Ilić, Tomica Perkov, Luka Čubrić, Jure Mudronja, Dragan Miličević, Katarina Ježina

 

Copyright © 2023   /   www.marko-jelic.com   /   Sva prava pridržana.